NOV logo

Utviklerne har jobbet i 7 år for National Oilwell Varco Norway AS i Stavanger og Kristiansand. Oppdragene har omfattet utvikling og teamledelse innenfor datainnsamling og -analyse, styring og optimalisering av boreprosessen, retningsstyrt boring, produksjonsstøtte og administrative systemer.

For Kongsberg Maritime (Intellifield) har vi arbeidet med utvikling og prosjektledelse for en .Net løsning som viser ulike data fra oljebrønner. Dette omfatter både avansert innsamling av sanntidsdata på serversiden og presentasjon av disse på klientsiden

Utviklerne leverte gjennom fem år programmerere til utvikling av CRM- og provisjoneringssystemet for Ventelo Norge AS og Ventelo Sverige AB. Systemet håndterer kundedata og fakturering samt teknisk aktivering/deaktivering av fasttelefoni, mobiltelefoni og bredbånd. Backendsystemet er basert på C#, MS SQL Server, MS Message Queue Server med brukergrensesnitt laget i Visual Basic og ASP.NET.

ST-Ericsson logo

For ST-Ericsson i Grimstad har vi arbeidet med utvikling av basisprogramvare for nye generasjoner av mobiltelefoner.  Programvaren brukes blant annet av Samsung på sine telefoner. Vi har også vært engasjert i teamet som jobber med testing av programvare, blant annet sertifisering av Android-støtte.

Netthandelen logo

Vi har utviklet lager- og logistikksystemet som brukes av Netthandelen. Dette omfatter mottak av varer, plassering av disse på lageret, plukkerutiner for varer som skal leveres til kunden og håndtering av utsendelse via Posten. Sentralt i systemet er en MS SQL Server-database som benytter et web-basert grensesnitt mot brukerne. For administrasjonen aksesseres dette via PC-er, mens lagerarbeiderne bruker håndholdte PDA-er med innebygd trådløst nettverk og strekkodeleser.

WPR Medical engasjerte oss for å hjelpe med utvikling av programvare for Curvus-produktene, som brukes til sanntids hjerteovervåking (EKG). Oppdraget gikk ut på sanntids innsamling og analyse av hjertedata etter modeller etablert av hjerteleger, samt forbedring av modellene etter som datagrunnlaget tilsa det.

Aker Kværner logo

For Aker Kværner Business Partner (i dag Frontica) har vi bidratt i ulike databaseprosjekt. Dette har i hovedsak vært MS Access applikasjoner og et MS SQL Server 2005 prosjekt

Boat logo

Boat.no er Norges ledende oppslagsverk for båtrelatert informasjon. Her finnes alle båt- og motormerker og alle forhandlere, importører og verksteder. I tillegg tilbys taksering av båter og motorer til forhandlere, takstmenn, forsikringsselskaper og privatpersoner gjennom Datatakst på web og Second Hand Price på mobil. Utviklerne har levert databaseløsning og web- og mobilapplikasjoner for å muliggjøre dette.