Skip to the content

Returkraft er Kristiansandsregionens avfallsforbrennings- og energigjenvinningsanlegg. Hvert år gjenvinnes energi fra 130 000 tonn avfall og de siste fem årene har Returkraft brukt Utviklernes Forum-løsning til å undervise elever fra hele Agder i hvordan dette skjer.

Forum er installert i Returkrafts skolestue, med fem elevstasjoner med touchskjerm. På hver stasjon blir elevene presentert for et energigjenvinningstema med interaktive opplevelser. Etter presentasjonen får elevene svare på spørsmål og løse oppgaver relatert til temaet.

Elevstasjon hos Returkraft