Skip to the content

Sjøfartsdirektoratet flytter alle systemet over til skybaserte plattformer. Som en del av dette flyttes forvaltningen av tilskudd til sysselsetting av norske sjøfolk, både for kundene og for saksbehandlerne. Nye løsninger utvikles fra bunnen av. Vi står for utviklingsledelse (tech lead) og utviklingsarbeid.

I dette prosjektet lager vi mikrotjenester på .NET 8 som kjører i Kubernetes i Azure. Tjenestene snakker sammen ved hjelp av REST-API-er og Azure Service Bus. Men det mest spennende er at vi lager mange nye funksjoner som skal redusere arbeidsmengden for både rederier og Sjøfartsdirektoratet, slik at det blir enklere å søke om og tildele tilskudd. Derfor lager vi integrasjoner mot flere offentlige og halvoffentlige registre, slik at vi kan gjenbruke informasjon som allerede finnes.