Skip to the content

Byggekost.no er et hjelpemiddel for å finne teknisk verdi på oppførte bygninger. Takstene er ansvarsforsikret og kan brukes som referanse. Utviklerne har laget nettside (ASP.NET) og kalkyler basert på erfaringene til eierne, Sørensen og Gautestad.

Eksempel på taksering