Skip to the content

Glencore kom Utviklerne med forespørsel om å ta over en rekke internt utviklede produksjonsstøttesystemer basert på ASP.NET anno 2005. Formålet var å sikre tilgang på nødvendig kompetanse og gjøre leveransen med strukturert. Siden oppstarten har vi skrevet om flere av systemene til moderne plattformer, gjort dem mer robuste og forbedret dataflyten og kvaliteten.

Vi jobber med både PLS-integrasjon, nettsider, mikrotjenester og dataintegrasjoner. Vi lager tjenester med .NET og MSSQL, og nettsider i Angular.