Vi i Utviklerne AS tar ditt personvern på alvor. Alle personopplysninger samles inn, lagres, behandles, utleveres og makuleres i samsvar med Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) og EUs personvernforordning (GDPR: General Data Protection Regulation). Denne personvernerklæringen forklarer i detalj hvordan vi behandler personopplysninger.

 1. Hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss:Enheten som er ansvarlig for innsamling og behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig) i forbindelse med denne Avtalen, er Utviklerne AS, et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer 989508598 i Foretaksregisteret. Vår kontaktinformasjon er tilgjengelig på http://utviklerne.no/.
 2. Data vi samler inn fra deg:Vi samler inn data når du bruker en av våre apper basert på tillatelser som du gir ved installasjon eller under bruk. Det er to kategorier av data vi samler inn:
  1. Feil- og feilsøkingsinformasjon: Dersom appen kræsjer eller feiler på en måte som vi ikke har forutsett, blir det automatisk samlet inn data som kan hjelpe oss med feilretting. Dataene inneholder produsentnavn og modellnummer på enheten din (f. eks. «Apple iPhone 8»), teknisk informasjon om hvor i appen feilen oppstod, hvilken feil som oppstod, hva som ble gjort i appen umiddelbart før feilen og hvilken kommunikasjon som har gått mellom appen og våre servere. I denne informasjonen ligger en unik identifikator for vår apps installasjon på din enhet slik at flere feil fra samme app-installasjon kan sees i sammenheng. Dersom du avinstallerer og reinstallerer appen, blir du tildelt en ny, unik identifikator som ikke har noen kobling til den gamle identifikatoren.
  2. Bruksinformasjon: Når appen kjører, samles det inn statistikk over bruk av appen. Dette inkluderer hvor enheten som kjører appen befinner seg, hvilket innhold som er blitt vist og hvor lenge dette innholdet blir vist. I denne informasjonen ligger en unik identifikator for vår apps installasjon på din enhet slik at kan se på bruken over tid. Dersom du avinstallerer og reinstallerer appen, blir du tildelt en ny, unik identifikator som ikke har noen kobling til den gamle identifikatoren. Denne informasjonen identifiserer ikke deg som person og kan ikke kobles til din enhet eller til din brukeridentitet hos enhetsleverandøren.
 1. Hvordan innsamlede data brukes:
  1. Feil- og feilsøkingsinformasjon brukes til å rapportere at feil har oppstått og deretter isolere, identifisere og rette feilen.
  2. Bruksinformasjon brukes for å lage statistikk og rapporter om hvordan appen blir brukt. Denne statistikken og disse rapportene identifiserer ikke deg som person. Statistikken brukes til å forbedre brukeropplevelsen gjennom forbedringer i appen og fysiske tilpasninger på stedene hvor appen er i bruk (f. eks. gjennom å endre utstillinger i et museum).
 1. Hvordan du kan få tilgang til innsamlede data:I appens innstillinger finner du din app-installasjons unike indentifikator helt nederst. Du kan når som helst sende oss en epost på forum@utviklerne.no hvor du oppgir denne identifikatoren for å få tilgang til dataene som er samlet inn.
 2. Hvordan vi deler informasjon med andre:Feil- og feilsøkingsinformasjon samles inn via tjenesten HockeyApp, som lagrer dataene på internasjonale servere før de rapporteres til oss. Forøvrig deler vi ikke denne informasjonen med noen. Bruksstatistikk og -rapporter deler vi med vår kunde som eier appen, slik at vår kunde skal kunne gjøre forbedringer på sitt tilbud.
 3. Din rett til å klage:Hvis du er en fysisk person bosatt i EU eller EØS, og du mener at vår bruk og behandling av dine data er i strid med Personopplysningsloven, GDPR eller annen gjeldende lovgivning, har du rett til å klage til det norske Datatilsynet eller til tilsvarende tilsynsmyndighet i landet der du er bosatt.