Utviklerne har tegnet kontrakt med Cameron Sense om å delta i utviklingen av Schlumberger og Camerons nye borerigg.

Vitensenteret Sørlandet inngår avtale med Utviklerne om utvikling av neste generasjon Forum.